Laatste update: 01-09-2020

Medische Immunologie

Cursusdata volgen zo snel mogelijk.     

Doel van de cursus:  

Medische Immunologie is het op de gezondheidszorg en klinisch-wetenschappelijk onderzoek gerichte deel van het immunologisch vakgebied. De cursus is bedoeld om via een reeks voordrachten de toehoorder inzicht te verschaffen in de grondbeginselen van de Medische Immunologie. De cursus is bedoeld als een brugfunctie tussen het immunodiagnostisch laboratorium en de klinisch werkzame arts die te maken krijgt met patiënten bij wie het immuunsysteem ontspoord is (immunodeficiënties, auto-immuunziekten, lymphoproliferatieve aandoeningen, orgaantransplantaties, allergieën, enz), maar ook als ondersteuning en initiatie van klinisch-wetenschappelijk immunologisch onderzoek.

Doelgroep:

Analisten, medewerkers van immunodiagnostische, medisch-microbiologische en klinisch-chemische laboratoria en andere geïnteresseerden in de medische immunologie.

Immunologische basiskennis is gewenst om de cursus goed te kunnen volgen.

Cursus structuur:  

6 college avonden, waarbij het leerboek "Medische Immunologie" (3e druk) van R. Benner, J.J.M. van Dongen, W. van Ewijk, en J.J. Haaijman als cursusboek gebruikt wordt. De cursusavonden zullen online plaatsvinden (16.00-18.30 uur).

Cursusinhoud:

In deze cursus komen zowel theoretische als technische aspecten van de Medische Immunologie aan de orde. Zowel de (patho-) fysiologie van het humane immuunsysteem als de belangrijkste immunologische ziektebeelden zullen worden besproken. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de technische aspecten van de immunodiagnostiek. Als literatuur zal het leerboek "Medische Immunologie" worden gebruikt.

Voorlopig Programma:

Dag 1:
Inleiding: Opbouw, structuur en functie van het humane immuunsysteem
Docent: Prof. dr. J.J.M. van Dongen, LUMC, Leiden
Literatuur: Hoofdstuk 1, 3, 4, 6, en 7

Dag 2:
HLA en orgaantransplantatie
Docent: Dr. D. Roelen, LUMC, Leiden
Literatuur: Hoofdstuk 5 en 13

Dag 3:
Maligniteiten van het immuunsysteem
Docent: Prof. A.W. Langerak, Erasmus MC, Rotterdam
Literatuur: Hoofdstuk 11 en 14

Dag 4:
Auto-immuniteit en auto-immuunziekten
Docent: Dr. M.W.J. Schreurs, Erasmus MC, Rotterdam
Literatuur: Hoofdstuk 10 en 14

Dag 5:
Allergie en immuunregulatie (rol van cytokinen)
Docent: Prof. dr. ir. H.F.J. Savelkoul, WUR, Wageningen
Literatuur: Hoofdstukken 6, 9 en 15

Dag 6:
Immunodeficiënties
Docent: Prof. dr. J.J.M. van Dongen
Literatuur: Hoofdstuk 8.3, 8.4 en 14.2

Cursus Staf:
De cursus Medisch Immunologie wordt onder auspiciën van Avans Hogeschool verzorgd door prof. dr. J.J.M. van Dongen, LUMC, Leiden.

Cursus co-ordinator:
Dr. M.C.M. Verschuren, Avans Hogeschool, Lectoraat Analysetechnieken in de Life Science, Breda.

Accreditatie:
Als bewijs van deelname, ontvangt u een certificaat van Avans Hogeschool. Aan deze cursus zijn 27 UEC (eurokredieten voor het Europees Professioneel Dossier) toegekend, welke op het certificaat vermeld worden.

Algemene informatie:
Code:     2591
Kosten: € 600,-. De cursusprijs is inclusief cursusmateriaal: digitale hand-out en het  leerboek "Medische Immunologie"  (deze wordt opgestuurd per post).      
Locatie: Online 

Inschrijven