Laatste update: 23-11-2018

Flowcytometrie, van kalibratie tot applicatie

Cursus data: 2, 9 en 16 april 2019
(3 dinsdagmiddagen) in Rotterdam (Erasmus MC) 

Cursuscode: 2541

Doel van de cursus:

Flowcytometrisch onderzoek speelt een belangrijke rol in de diagnostiek van leukemieën en maligne lymfomen, immunodeficiënties, auto-immuunziekten en diverse andere immunologische en hematologische aandoeningen. Daarnaast wordt de flowcytometrie gebruikt voor de identificatie van allerlei celtypen in zowel diagnostiek als in research laboratoria. Het op de juiste wijze inzetten van de veelheid aan antistoffen en technieken vereist kennis en ervaring. Dit geldt met name voor het hanteren van de juiste indicatiestellingen voor flowcytometrische diagnostiek, het uitvoeren van de analyses en het interpreteren van de verkregen resultaten. De cursus is bedoeld om via een drietal middagen en meerdere voordrachten de toehoorder inzicht te verschaffen in de grondbeginselen van de flowcytometrie en mogelijke toepassingen, daarnaast zal speciale aandacht geschonken worden aan kwaliteitscontrole (standaardisatie en kalibratie) van de flowcytometer.

Doelgroep:

Analisten, medewerkers van immunodiagnostische, medisch-microbiologische, klinisch-chemische en research laboratoria en andere geïnteresseerden in flowcytometrie.


Immunologische basiskennis is gewenst om de cursus goed te kunnen volgen.

Cursusstructuur:  

De cursus bestaat uit drie college middagen die in Rotterdam gehouden zullen worden van 16.00 tot 18.30 uur. De cursisten ontvangen tijdens de cursus een theoretisch naslagwerk "Flow Cytometry: First Principles" 2nd Edition Alice Longobardi Givan (of vergelijkbaar boek).

Cursusinhoud:

In deze cursus komen zowel theoretische als technische aspecten van de flowcytometrie aan de orde. Tijdens de cursus worden voorbeelden gebruikt uit de medische diagnostiek.Voorlopig programma van de cursus: 

Middag 1:
Basis principes van Flowcytometrie

Deze middag worden de basisprincipes van de fluorescentie, flowcytometrie, en de flowcytometer uitgelegd:
Basisprincipes Flowcytometrie: Ag-As/CD nomenclature/principe flowcytometrie Fluorescentie en Fluorochromen
Basisprincipes Flowcytometrie: vloeistofstromen/optiek/elektronica
Data opslag en Datamanagement

Middag 2:
Instellen van de flowcytometer, monster bewerking

Deze middag word ingegaan op het instellen en werken met een flowcytometer, en het opzetten en uitvoeren van de juiste kwaliteitscontroles, verder wordt ingegaan op trouble shooting:
Instellen Flowcytometer en Kwaliteitscontrole
Pre-analytische Factoren bij Flowcytometrie: monsterbewerking/permeabilisatie methoden

Middag 3:
Toepassingen in de Flowcytometrie

Deze middag komen een aantal veelgebruikte (diagnostische) toepassingen van de flowcytometrie aan bod. Verder wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen in de multiparameter analyse van de flowcytometrie:
Toepassingen: immunofenotypering/WHO/bead-assays/cytokine bepalingen/BCR-ABL, multiparameter Analyse; Infinicy

(Programmawijzigingen voorbehouden)

Cursus Staf:

Cursusleiders:
Ing. J.G. te Marvelde, Afdeling Immunologie, Erasmus MC Rotterdam
Dr. V.H.J. van der Velden, Afdeling Immunologie, Erasmus MC Rotterdam
Cursus coordinator:
Dr. M.C.M. Verschuren, Avans Hogeschool, Lectoraat Analystechnieken in de Life Science, Breda.

Certificering:

Als bewijs van deelname, ontvangt u een certificaat van Avans Hogeschool. Aan deze cursus zijn 8 UEC (eurokredieten voor het Europees Professioneel Dossier) toegekend, welke op het certificaat vermeld worden.

Algemene informatie:
Code:    2561
Kosten: € 600,- (inclusief theoretisch naslagwerk)
Locatie: Bibliotheek van afdeling Immunologie (kamer Na-1201) Erasmus MC, Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam

Inschrijfformulier