Laatste update: 09-03-2020

Flowcytometrie, van kalibratie tot applicatie

Cursus data: nader te bepalen

Cursuscode: 2541

Doel van de cursus:

Flowcytometrisch onderzoek speelt een belangrijke rol in de diagnostiek van leukemieën en maligne lymfomen, immunodeficiënties, auto-immuunziekten en diverse andere immunologische en hematologische aandoeningen. Daarnaast wordt de flowcytometrie gebruikt voor de identificatie van allerlei celtypen in zowel diagnostiek als in research laboratoria. Het op de juiste wijze inzetten van de veelheid aan antistoffen en technieken vereist kennis en ervaring. Dit geldt met name voor het juist instellen van het apparaat, het gebruiken van de relevante kleuringsprotocollen en antistofpanels, het uitvoeren van de analyses en het interpreteren van de verkregen resultaten. De cursus is bedoeld om via een drietal middagen en meerdere voordrachten de toehoorder inzicht te verschaffen in de grondbeginselen van de flowcytometrie en mogelijke toepassingen, daarnaast zal speciale aandacht geschonken worden aan kwaliteitscontrole (standaardisatie en kalibratie) van de flowcytometer.

Doelgroep:

Analisten, medewerkers van immunodiagnostische, medisch-microbiologische, klinisch-chemische en research laboratoria en andere geïnteresseerden in flowcytometrie.


Immunologische basiskennis is gewenst om de cursus goed te kunnen volgen.

Cursusstructuur:  

De cursus bestaat uit drie college middagen die in Rotterdam gehouden zullen worden van 16.00 tot 18.30 uur. De cursisten ontvangen tijdens de cursus een theoretisch naslagwerk "Flow Cytometry: First Principles" 2nd Edition Alice Longobardi Givan (of vergelijkbaar boek).

Cursusinhoud:

In deze cursus komen zowel theoretische, praktische en technische aspecten van de flowcytometrie aan de orde. Tijdens de cursus worden voorbeelden gebruikt uit de medische diagnostiek en translationeel onderzoek.


Voorlopig programma van de cursus: 

Middag 1:
Basis principes van Flowcytometrie

Deze middag worden de basisprincipes van de immunofenotypering, flowcytometrie, de flowcytometer, kleuringsprotocollen en antistofpanels uitgelegd.

Middag 2:
Instellen en gebruik van flowcytometer

Deze middag wordt, deels met lezingen en deels achter de flowcytometer, ingegaan op het instellen en werken met een flowcytometer, en het opzetten en uitvoeren van de juiste kwaliteitscontroles. Tevens zal er aandacht worden gegeven aan trouble shooting.

Middag 3:
Analyse van flowcytometrische data

Deze middag wordt aandacht gegeven aan de analyse van flowcytometrische data en komen een aantal veelgebruikte (diagnostische) toepassingen van de flowcytometrie aan bod. Verder wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen in de multiparameter analyse van de flowcytometrie.

(Programmawijzigingen voorbehouden)

Cursus Staf:

Cursusleiders:
Ing. J.G. te Marvelde, Afdeling Immunologie, Erasmus MC Rotterdam
Dr. V.H.J. van der Velden, Afdeling Immunologie, Erasmus MC Rotterdam
Cursus coordinator:
Dr. M.C.M. Verschuren, Avans Hogeschool, Lectoraat Analystechnieken in de Life Science, Breda.

Certificering:

Als bewijs van deelname, ontvangt u een certificaat van Avans Hogeschool. Aan deze cursus zijn 8 UEC (eurokredieten voor het Europees Professioneel Dossier) toegekend, welke op het certificaat vermeld worden.

Algemene informatie:
Code:    2561
Kosten: € 600,- (inclusief theoretisch naslagwerk)
Locatie onder voorbehoud: Bibliotheek van afdeling Immunologie (kamer Na-1201) Erasmus MC, Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam

Inschrijfformulier