Welkom

Het Lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences is een toepassingsgerichte onderzoeksgroep die verbonden is aan de Avans Hogeschool in Breda.

Enkele toepassingsgebieden waar het lectoraat zich mee bezighoudt zijn:

-

Bioanalyses

- Analyses voor Food, Agro en Farma
- Milieuanalyses
- Biobased analytical support
- Chemometrie
- Biomedische cursussen

Binnen de hogeschool beschikt het lectoraat over een eigen laboratorium met moderne faciliteiten om professioneel onderzoek te kunnen doen.
Meer informatie over het lectoraat ALS